Hvis du føler at dyret ditt lider av ormer eller parasitter

Hvis du føler at dyret ditt lider av ormer eller parasitter, er det greit å tenke seg om før du bestemmer deg for å behandle med medisin. Å behandle et dyr uten å være sikker på at dyret er angrepet er verken bra for ditt elskede dyr eller for miljøet. Få derfor dyret undersøkt av kompetente og kunnskapsrike personer som kan bestemme hvilken type behandling akkurat ditt dyr trenger.

Hvis du merker at dyret ditt kan være angrepet av parasitter eller ormer, akkurat som når du selv blir syk, bør du ikke behandle dyret før det er testet. Ikke bare kan dyret reddes fra lidelse og vi reduserer belastningen på miljøet vårt, testing av dyret før behandling reduserer også resistensproblemet.
Riktig hjelp

Nordens største veterinærlaboratorium, Vidilab, hjelper deg gjerne med en parasittkontroll når du nå mistenker at dyret ditt er smittet. De tilbyr kvalitetssikrede tester for alle dyrearter. Dyrene blir alltid undersøkt og vurdert av kvalifisert og dyktig personale og dersom dyret blir angrepet vil de hjelpe deg med råd og kontakt med en av deres kompetente veterinærer. Da kan dyret behandles på riktig måte med riktig medisin. På www.vidilab.se er det mye informasjon om ulike parasitter, hvordan testene gjøres og mye mer.

 

Maske

Dyret ditt kan bli påvirket av en rekke parasitter og nesten alle dyrearter kan bli angrepet. Å bære dyret på parasitter i lang tid kan forårsake sykdom og lidelse hos det berørte dyret. Orm av ulike slag er en vanlig parasitt, det finnes for eksempel blodorm, rundorm, føllorm og bendelorm. Det er veldig vanlig at kjæledyr lider av ormer; katt, hund, hest og mange andre kjæledyr får parasitter på et tidspunkt i livet. Du kan også finne produkter til hesten din på petster.no.

Avlusningshest

Hester lever i dag på et relativt lite område historisk sett. Dette gjør at parasitter og ormer har bedre mulighet til å overføres fra dyr til dyr. For å hindre at hester som er hardt rammet av parasitter sprer dem til andre dyr, behandles de med ormemidler. Det er imidlertid ikke alle hester med parasitter som behandles med tanke på resistensutvikling. Før behandling utføres en dekktest som måler antall parasittegg i trekk. Når testresultatene har kommet, påføres riktig behandling kun de hestene som trenger det.

Jeg må også anbefale praktiske og varme hestedekken å kjøpe her.